Heling vanuit de Bron
Heling vanuit de Bron

 

“You are a divine being. You matter, you count. You come from realms of unimaginable power and light, and you will return to those realms.”        -Terence McKenna-

Uitlijning op de originele Blauwdruk van je Ziel

”Helen” betekent heel en één zijn met wie je in wezen bent, terugkeren naar je Authentieke Zelf en leven vanuit je Goddelijke Bron zodat je voldoende vitale levensenergie ontvangt om je dromen en missie hier op Aarde neer te zetten.

Tijdens vele levens hebben we negatieve keuzes gemaakt waardoor we zijn afgeweken van onze originele Blauwdruk. Dit beïnvloedt nog steeds je huidige leven.

Het is belangrijk om zoveel mogelijk blokkades los te laten en te transformeren zodat jij op een hogere frequentie trilt. Hierdoor stem jij je meer af op de originele Blauwdruk van je Ziel en leef je in Overvloed.

In mijn praktijk word ik geholpen door mijn spirituele begeleiders en mijn interdimensionele Zelven. 

Genezing vindt o.a plaats via de planetaire Kosmische Lichttaal die ik spreek. 

Light language-Lichttaal herstelt :

-Je DNA

-Je Akasha Kronieken

-Je cellulair geheugen

-De herinnering van je Ziel

Light language bevat codes die je helpen uitlijnen met de originele blauwdruk van je Ziel

 

Wat kan er zoal tijdens de heling gebeuren?

-Vreemde energieën en negatieve entiteiten verwijderen uit je energetisch veld.

-Verwijderen van eden, negatieve overéénkomsten, beperkingen, negatieve gedachtenvormen van vorige en huidige leven. 

-Negatieve zielencontracten met (ex)partners, ….elimineren.

-Ongunstige, vreemde implantaten wegnemen.

-Healen in voorouderlijke lijnen

-Chacra’s zuiveren en uitbalanceren zodat je Regenboogbrug zich herstelt.

--herstellen van het geheugen van je Ziel

--Verloren zielendeeltje zoeken en terug verénigen met jouw Ziel

P.S :  Er wordt geen gedetailleerde info gegeven over wie je was en wat je deed in vorige levens. (Soul Stories) Ik ga meteen naar de essentie van het verhaal, namelijk het wegnemen van blokkades, trauma's, beperkingen, ...

Na de heling :

Tijdens de behandeling heeft genezing plaatsgevonden op 5D-niveau waardoor je Akasha kronieken zijn herschreven. Je bent dus meer uitgelijnd op jouw originele Blauwdruk. Opdat het op 3D-niveau kan doortrillen, ontvang je een 21-dagen programma met specifieke affirmaties waardoor je ook effectief verandering zal voelen. 

 

                                                     "Align yourself to the Divinity of your Soul"